Provider:Dell Technologies
Language:Svenska
Date:26.02.2024

Med GenAI och andra avancerade program på uppgång blir chiptekniken mer kraftfull och avancerad. Men tillverkarspecifika system har i grund och botten skapat hinder för utvecklare. Det håller på att ändras. Dell Technologies och AMD samarbetar för att öka er kapacitet med infrastrukturlösningar som bygger på öppen källa. När ni använder förstärkaren AMD Instinct™ MI300X och den öppna mjukvaruplattformen AMD Radeon Open Compute (ROCm™) på Dells server PowerEdge XE9680 får du ett kraftfullt ekosystemalternativ – en öppen väg framåt – som ger er möjlighet att frigöra er potential.

Free Download

Please enter your contact details and click on "Download Content". You will then immediately receive an email with your personal download link.