Provider:Dell Technologies
Language:Svenska
Date:16.02.2024

Även om det fortfarande är i sin linda använder redan organisationer och personer generativ AI i en enorm skala. I en undersökning från Dell rapporterar 91 % av företags- och IT-chefer att de använder generativ AI i sina liv på något sätt och 71 % anger att de har använt det i arbetet.

Free Download

Please enter your contact details and click on "Download Content". You will then immediately receive an email with your personal download link.